Imatge poètica

Llorenç Raich

Centre Excursionista de Terrassa

27 d'octubre 2021 a les 19:00h.

Imatge poètica

Com en totes les arts, s’estableixen vincles de llenguatge entre la poesia literària i la fotografia entesa com a poesia. Accedir a aquests referents expressius, com a les autories que exploren la concepció de la imatge poètica, respon a la necessitat de consolidar aquesta inquietud intemporal en l’espai de la fotografia contemporània.

Llorenç Raich Muñoz (Barcelona, 1959).

Professor de l’IEFC des de 1987.

Participa regularment com a ponent, professor, tallerista i jurat en festivals i institucions públiques i privades, així com en el comissariat d’exposicions.

La seva línia de recerca se centra en la teoria i la pràctica dels aspectes poètics i narratius implícits en el llenguatge de la fotografia, com es constata en els seus assajos i en la seva obra fotogràfica i audiovisual.